Za pomoci historických dokladů a kronik nahlédněme do prvních pěti let od vzniku Sokola Horní Dvořiště. Až do vzniku Československé republiky 28. října 1918 byly v Horním Dvořišti jen dvě české rodiny a tělovýchovu zde zajišťoval německý tělocvičný spolek Turnverein. Během necelých tří let při oficiálním sčítání zde již bylo 132 Čechů a tak vedle české jednotřídní menšinové školy vzniká zde na podzim roku 1920 i český Sokol, který začal pravidelným cvičením žactva. Jediným cvičitelem byl učitel Adolf Ambrož, který byl i předsedou celého Sokola v Horním Dvořišti. Nejvíce členů měl Sokol Horní Dvořiště z řad rodin českých železničářů a finanční stráže. Devátého září 1921 byl v Horním Dvořišti uspořádán první Sokolský den v zahradě u Dolejších. Za necelý rok, 9. května 1922, byla v Horním Dvořišti slavnostně otevřena nová sokolovna s jevištěm, která se stala sídlem nejen sportovního, ale i kulturního života české menšiny až do roku 1938. Při otevření sokolovny předvedli dva oddíly žáků prostná s hudbou a při druhém Sokolském dni v Horním Dvořišti předvedly žákyně Sokola národní tance se zpěvem. Sokol Horní Dvořiště měl i svůj pěvecký sbor, který se poprvé představil 28. října 1922.

V roce 1923 byl v Horním Dvořišti již třetí Sokolský den, kde chlapci cvičili prostná a děvčata cvičení s věnečky. Navíc všichni vytvořili živý obraz a pěvecký sbor Sokolský den vystoupení otevíral i uzavíral. Z tohoto období máme první doklady i o vzdělávacím odboru Sokola Horní Dvořiště, který sehrál divadelní hru „Karel Havlíček Borovský.“ Čtvrtý Sokolský den v roce 1924 v Horním Dvořišti byl ve znamení stého výročí narození Bedřicha Smetany. Početná výprava Sokola z Horního Dvořiště se zúčastnila nejen otevření stadionu na Sokolském ostrově v Č. Budějovicích prvého června 1924, ale i Dne sokolské mládeže 14. a 15. září 1924 také v Českých Budějovicích. Z Horního Dvořiště cvičilo 14 žáků a 9 dívek. O účasti Adolfa Ambrože na sletu 1924 v Praze hovoří školní kronika a tak školní vysvědčení musel rozdávat jeho zástupce L. Maršálek. Při slavnostním otevření české školy v Horním Dvořišti 7. září 1924 „v impozantním počtu dostavilo se Sokolstvo z Českých Budějovic s praporem.“ Prvé zaznamenané veřejné cvičení mužů a žen Sokola Horní Dvořiště je z pátého Sokolského dne 1925 v Horním Dvořišti, kdy „muži cvičili ukázky ze sletů všesokolských a šerm šavlí, ženy prostná dvojic a cvičení s obručí“.

Zdroj: archiv Františka Schussera