Lipová

Osada dostala německé jméno Lindberg jako „hora porostlá lipami“ a dnes je nejlépe přístupná po červené turistické značce mezi Kapličkami a Přední Výtoní. V urbáři kláštera Vyšší Brod z roku 1530 je zde uvedeno pět osedlých. Byly to se vší pravděpodobností především domy číslo popisné 3 a 4. Oba tyto statky si po celou dobu zachovaly lánovou výměru nad třicet hektarů. Ostatní stavení se během staletí drobila a drobila, až v roce 1945 měly dva z nich méně než půl hektaru. V polovině 19. století zde bylo 12 domů a 115 obyvatel. Tento počet se do oficiálního posledního sčítání v roce 1930 ustálil na počtu 14 domů a 88 obyvatelích. Německý regionální historik Hubert Hehenberger uvádí, že v roce 1946 zde bylo 22 domů a u všech uvádí i jejich majitele. Rovněž vyhláška Okresní správní komise v Kaplici z 19. listopadu 1946 uvádí u Lipové čísla popisná 16 a 21. Převážná většina domů byla zbořena a na základech některých z nich byly postaveny rekreační chalupy.