Lopatné

Osada byla na Kyselovském potoce, nedaleko Kyselova. Je zajímavé, že osada neměla nikdy německý název a jméno osady je dle hamru, který zde vyráběl lopaty zřejmě již na počátku 15. století. Od svého vzniku až do zániku bylo Lopatné součástí rychty a později obce Bolechy. Hamr byl později přeměněn na mlýn. V roce 1840 měla osada Lopatné devět domů a 58 obyvatel. V roce 1860 přibyl desátý dům a tento stav se až do odsunu Němců nezměnil. Stav obyvatel kolísal od 632 do 66 obyvatel. Z Lopatné bylo v roce 1946 odsunuto 46 Němců. V domě čp. 1, kde se říkalo „Goschpern Haus,“ se až do roku 1950 mlelo. Posledním německým mlynářem zde byl Leopold Hofer, který měl se svou ženou Theresií sedm dětí. Lopatné bylo sice dosídleno, ale po výstavbě nových bytů Státních statků na Kyselově a ve Vyšším Brodě, se všichni obyvatelé vystěhovali a osada zanikla.