Mlýnská

Zbytky zbořenin osady, která se německy jmenovala Mühldorf, jsou jihozápadně od zaniklých Kapliček, v těsné blízkosti hraničního Lhoteckého potoka, v údolí mezi tisícovkami Hvězdná a rakouským Hirchensteinem. Zaniklou osadu lze bezpečně identifikovat zbytky mlýnského náhonu a mohutnou lipou. Prvá písemná zpráva o existenci osady je z roku 1530, kde je v klášterním urbáři pod položkou 26 uvedeno, že Mühldorf, tedy mlýnský dvůr, patří pod rychtu Kapellen, tedy Kapličky. Mühldorf byl založen vyšebrodským klášterem „na zeleném drnu“ mezi lety 1493 až 1530. Za opata Thomase II. ještě Mühldorf není uváděn, ovšem z dostupných údajů lze založení osady s mlýnem zúžit mezi léta 1493 až 1515. Měl tři osedlé, tedy tři domy. Tyto domy byly později označeny čísly popisnými 1, 2 a 3. Největší z nich byl od samého počátku dům čp. 3, který je od třicetileté války uváděn jako Mühlnerhaus. K mlýnu patřily dva lány zemědělské půdy, podle Tereziánského katastru 37,54 hektaru. Poloviční rozlohu zemědělské půdy (18,81 ha), tedy lán, měl dům označený jako čp. 2, který je uváděn jako Wagner. Lánová rozloha odpovídá i naturálním dávkám dvacet vajec a jeden sýr z lánu ročně. Dům čp. 1 byl chalupník, stejně jako pozdější domy čp. 4 a čp. 5. Dům čp. 5 byl postaven mezi lety 1913 až 1930, neboť v úředním sčítání z roku 1913 ještě není uváděn a v roce 1930 již ano. Poslední předválečné sčítání obyvatel z roku 1930 zde uvádí 30 obyvatel. Z tohoto počtu nejméně tři padli mezi 5. únorem a 25. srpnem 1943 při Stalingradské bitvě. V roce 1946 bylo z Mlýnské odsunuto veškeré německé obyvatelstvo a dle karet odsunutých jich bylo celkem 15. Do třiceti mi chybí 12 obyvatel osady Mlýnská. Většina z nich se zřejmě tajně přestěhovala do Rakouska, které je odtud vzdáleno sto metrů a několik mužů mohlo být ještě v zajetí. Pro zajímavost uvádím, že posledním německým majitelem mlýna byla Stelzmüller Františka. Zřejmě vdova, protože v odsunové kartě z Kaplice z 24. července jsou spolu s ní i tři děti. Dosidlovací komise Okresního národního výboru v Kaplici se dva roky marně snažila osídlit a zprovoznit mlýn v Mlýnské. Mlýnů zde bylo hodně a mlynářů málo. Komisař Kapliček na podzim 1947 uvádí, že „zařízení mlýna se vytrácí a rozkrádá.“ Po vytvoření hraničního pásma v roce 1951 se ocitla Mlýnská v zakázaném pásmu a tak bylo definitivně rozhodnuto o jejím zániku. Přišly demoliční čety Ministerstva vnitra a dokonaly dílo zkázy.