Mnichovice

Mnichovice, německy Minichschlag, tedy mnichova paseka, vznikly v místech, kde se stýkají zemské stezky od Lince a Helfenburku. Poprvé je připomínána v klášterní listině číslo 224 v roce 1400. O sto let později, v roce 1500, se však v klášterní listině číslo 378 dozvídáme, že rožmberský kancléř Václav z Rovného prodal Mnichovice Kristianovi z Rovného. Jak se dostaly Mnichovice od kláštera ke kancléři a zpět nevím. Vyšebrodský urbář z roku 1530 však již opět uvádí Mnichovice jako svůj majetek a bylo zde pět osedlých. V roce 1903, zde bylo sedm stavení a 42 obyvatel. K této obci, která zanikla až v roce 1960, patřily dále Frantoly, Martínkov, Hodoň a pravý břeh Vltavy v Loučovicích. Například dnešní hotel Kilián a okolní domy patřily po roce 1945 pod obecní úřad Mnichovice, odkud dostávali dosídlenci potravinové lístky. Tato část Mnichovic byla přičleněna k Loučovicím v polovině roku 1960 spolu se zrušením okresu Kaplice.