Valdov

Obec Valdov je poprvé připomínána v roce 1293, kdy Jindřich z Rožmberka pověřil jakéhosi Gusnera, aby založil „villa in Waklawe.“ Valdov, německy Waldau byl ukryt v lesích mezi Jezevčím vrchem a Hradištěm a německý název Waldowe je lesní niva či lesní duch. V Tereziánském katastru z roku 1757 měl Valdov pět domů. Z toho tři byly velké statky s potažnou robotou a dvě malá hospodářství s pěší robotou. Valdov v roce 1757 patřil pod panství vyšebrodského kláštera. Na počátku 20. století měl Valdov 9 domů, 46 obyvatel a patřil pod obec Studánky. Stejné údaje jsou i z roku 1930. Osada zcela zanikla při vytváření hraničního pásma komunisty.