Prvá zmínka o osadě je v rožmberském urbáři z roku 1379, kdy je zde uvedeno šest lánů obdělávané půdy a tři statky. V tomto urbáři je uvedena „Villa Larenpecheralias Mlynecz“. Německé jméno lze vysvětlit jako místo, kde žijí lidé nad vyschlým potokem. Správně spisovně by německý název osady měl být „Leerenbacher“. Našel jsem v historii této osady postupně devět označení, ale ono spisovné pouze v listině z roku 1720. Osada po celou historii až do zrušení roboty patřila pod panství rožmberské, tedy Rožmberkům a Buquoyům, a po roce 1851 pod obec Dolní Drkolná. Při sčítání obyvatel v roce 1930 měla 12 domů a 97 obyvatel. Po odsunu Němců v roce 1946 jsem našel ve volebním seznamu z roku 1948 všechny domy v Mlýncích dosídlené a v roce 1952 dosídlence vystřídali obyvatelé v zelených brigadýrkách se samopaly, kterým se říkalo Pohraniční stráž.