V roce 1278 patřila vesnice Bystrá Rožmberkům, což nesporně potvrzuje zápis „villa Schillete Hendrici de Rosenberch“ v klášterních písemnostech. Své jméno dostala Bystrá podle potoka, nad kterým byla založena. Německé jméno mělo prvotně tvar Schgilte, které lze přeložit jako přístřešek. V rožmberském urbáři z roku 1379 patří Bystrá pod rožmberské panství a je uváděna jako Bistra a odvádí desátek vyšebrodskému klášteru. V Tereziánském katastru z roku 1757 je v Bystré osm osedlých, a každý z nich má osm dní pěší roboty. Je zde uváděn i rybník „na půl kopy.“ Bystrá v roce 1757 patřila pod vyšebrodské klášterní panství. Na počátku 20. století je v Bystré uváděno 23 domů, 116 obyvatel a patřila pod obec Studánky. Stejné údaje jsou uváděny i v roce 1930. Po zřízení „železné opony“ byla osada zbořena.