První název byl Wsciimary. Od prvé písemné zprávy až do roku 1615 patřily pod Pasovary, mezi léty 1615 až 1626 k Dlouhé a od roku 1626 až do 1850 k Římovu. Původní velké statky byly v roce 1946 „Kini“ a „Wirt,“ které měly čísla popisné 2 a 3. Výměru zemědělské půdy měly 32 a 38 hektarů.