Vesnice Linda pravděpodobně vznikla na místě páté nejstarší šumavské sklárny, která stála na panství hradu Vítkův Hrádek. Lesní sklárny ve 14. století vznikaly při zemských stezkách, v tomto případě u stezky, která vedla z rakouského Haslachu přes Svatý Tomáš do Frymburka. V rožmberském urbáři z roku 1379 tuto sklárnu najdeme spolu s 15 dalšími vesnicemi a samotami až na posledním místě. Se vší pravděpodobností se jednalo o samostatný „výrobní objekt,“ který byl záměrně uváděn až za vesnicemi tohoto panství. Samotná vesnice Linda v tomto urbáři uváděna není, její jméno se objevuje o šedesát let později.