Adámky

Osada Adámky se jmenovala německy Abdank a ležela na úpatí hory Hvězda při cestě z Krásných Polí na Hvězdnou. Poprvé je připomínána v urbáři vyšebrodského kláštera roku 1530. Patřila k rychtě Kapličky a měla 5 osedlých, tedy 5 domů. Tento počet domů je uváděn i v roce 1840. V roce 1930 zde bylo 6 domů a 35 obyvatel. Největší a nejstarší statek měl čp. 1. Měl 24 hektarů, říkalo se zde Liplhansn, i když nejméně od konce třicetileté války zde byl nepřetržitě rod Zannerů. Ostatní domy měly 2 až 6 hektarů a jejich majitelé pracovali v loučovických papírnách. Dům čp. 6 byla hájenka vyšebrodského kláštera. Osada byla vysídlena 14. srpna a 6. října 1946. Místní správní komise určila, že osada již nebude dosídlena. Celkem bylo z Adámek vysídleno 63 osob včetně žňové výpomoci z Vyššího Brodu. Všechny domy byly kamenné a patrové. Osada byla zbořena destrukční skupinou ministerstva vnitra v létě 1959. Podle profesora Janka pochází místní jméno Abdank z Habedank, tedy „poděkování Bohu po zdařilém díle.“ Spíše však to bylo jméno prvého usedlíka. V roce 1923 byl úředně stanoven český název Adámky jako domněle starší.