Co přistálo u Horní Plané v roce 1985? Případ vypáleného kruhu v trávě, vypráví o velmi zajímavé události. Asi první týden letních prázdnin roku 1985 byl hlášen podle zprávy z hlásky PVOS Sv. Tomáš v katastru obce Zvonková ve 21:18 hod. cizí objekt, který měl přistát v prostoru mezi Strážným vrchem a Zvonkovým vrchem. Při hledání objektu, jehož se zúčastnilo několik desítek lidí, i se psy nebyl objekt nalezen.

Ve 23:05 bylo hlášeno PVOS, že byl z uvedeného prostoru zaznamenán start vzdušného prostředku. Akce pokračovala až do ranních hodin následujícího dne, ale bezvýsledně. Lokalita západně od obce Račín, 200 m jihozápadně od kóty 804,5 m, asi 100 m od hranic s Rakouskem, směrem k hraničnímu mezníku 1/41, v katastru Horní Planá. V noci byla sice nalezena v půdě kruhová plocha, ale nikdo ji s vzdušným cílem nedával do souvislosti. V den případu bylo teplé letní počasí, skoro jasno, mírný vánek.

Po 4 dnech od události bylo místo opět prozkoumáno v rámci kriminalistického ohledání činu, včetně záznamu, který provedl tehdejší zástupce velitele samostatného útvaru, který i akci velel. (Provedená fotodokumentace a výsledky ohledání okolí byla uložena do archivu na Zbraslavi). Na místě se zkoušel příjem radio signálu a toto měření bylo opakováno i v roce 1986, neboť obrazec v půdě byl stále zřetelný. Směrem k němu výkon radiostanice RF-10, ale i výkonnějších  radiostanic klesal.

 

Šlo o téměř pravidelný kruh o průměru 6 metru, ve kterém prakticky vyhynula vegetace. Nová se objevila až po několika letech. Místo bez vegetace vypadalo, jako by zde působila velmi vysoká teplota, ale ne otevřený oheň. Na místě nebyl patrný žádný hmyz. Sklon terénu je na jihozápad až jih a na samotném místě je rovina. V roce 1985 byl majitelem zmiňovaného místa Státní statek Šumava, dnes je v soukromém pronájmu.

 

Zdroj: archiv Františka Schussera