V kostele svatého Filipa a Jakuba v Přední Výtoni se nachází archaická raně barokní varhanní skříň, o které se Vít Honys domnívá, že autorem byl Andreas Putze z Pasova, který žil v letech 1590 až 1657. Jeho varhany se dochovaly v nedalekém rakouském klášteře ve Schläglu. Skříň varhan v Přední Výtoni vykazuje nejméně dvojí přestavbu. První přestavba je datována letopočtem 1751 a dokumentuje ji erb opata Quirina Mickla z kláštera Vyšší Brod. S touto přestavbou lze ztotožnit 8 dodatečných čtvercových výřezů pro nová rejstříková táhla po stranách původního hracího stolu a přezlacení řezbářské výzdoby. Letopočet 1751 na postamentu až příliš koresponduje s pořízením nových varhan v tomto roce pro kostel ve Frymburku. Je velmi pravděpodobné, že staré varhany, které kolem roku 1640 postavil Putz pro kostel ve Frymburku, byly v roce 1751 přestavěny pro kostel v Přední Výtoni. Pro Putzovo autorství částečně svědčí i prvky varhanního prospektu, které jsou shodné s prospektem ve Schläglu. Zásadní narušení původních hodnot cenného nástroje však znamenala přestavba z roku 1935, kterou provedl varhanář František Šurát z Českých Budějovic. Při této přestavbě byla původní manuálová vzdušnice nahrazena novou kuželovou pro sedm rejstříků, byl pořízen nový hrací stůl s mechanickou trakturou, dispozice byla romanticky upravena, postament varhan předělán do dnešní hranolovité podoby a skříň přemalována. Varhany dostaly podobu s devíti znějícími rejstříky, kde manuál s C-f3 má 54 tónů a pedál C-h má 24 tónů. Jak prokázala zkouška provedená při čištění a konzervaci nástroje panem V. Markem z Vyššího Brodu před pár lety, původní prospektové píšťaly dodatečně vsazené do vnitřního píšťaliště přesně odpovídají délkou těl i úrovní závěsů původní poloze prospektových věšáků i linií původních řezeb. Je otázkou, zda se jedná o prospekt původní, či až z 18. století. Prospektové píšťaly mají poměrně široká labia ve tvaru oslího hřbetu završená křížky z bradavek u největších píšťal. Prospektové píšťaly Putzových varhan ve Schläglu mají tvar labií shodný, nemají však výzdobu křížky z bradavek. Pravděpodobně ze stejné doby pocházejí cínové píšťaly Oktávy 2, které jsou dnes vsazeny v rejstříku Flote 2. Hypotéza o putzovském původu varhan v Přední Výtoni se jeví jako velmi pravděpodobná. V každém případě jsou varhany v Přední Výtoni nejstarší organologickou památkou jižních Čech.


Fotogalerie:


 

Zdroj: archiv Františka Schussera