Hvězda

Zaniklá osada Hvězda, německy Stern, stávala mezi Frantoly a vrcholem Hvězdné, na hraničním Mezním potoce. Ve vyšebrodském klášterním urbáři z roku 1530 jsem sice Stern nenašel, ale je zde Sternwicse. Toto jméno Klimesch překládá jako beraní louka, daleko lépe se však hodí Stern rovná se Hvězda. V berní rule z roku 1654 je Stern uváděn a v roce 1782 je v soupisu majetku vyšebrodského cisterciáckého kláštera. Má pět domů. Je to jedna z mála osad, kde došlo k poklesu domů, neboť v roce 1841 jsou zde uváděny čtyři domy a 29 obyvatel. Poslední sčítání před druhou světovou válkou uvádí čtyři domy a 22 obyvatel. Nejméně od 18. století zde byl v čísle popisném jedna hostinec Zum Stern, tedy U Hvězdy, který provozoval rod Mühlböcků. Všechny tři statky v této osadě byli půlláníci s výměrou půdy od 12 do 15 hektarů. Tady mi dovolte „trochu detailů“ o osadě, kde po prohrané válce si nikdo nic nechtěl pamatovat. V hospodě Isidora Mühlböcka na Hvězdné čp. 1 se sešla 26. září 1938 fašistická bojůvka Freikorpsu, aby zde projednala a schválila detailní plán obsazení Kapliček po příchodu německé armády do českého pohraničí. A jak proběhl „odsun“ této rodiny? Dvacátého šestého června 1946 celá rodina spolu s dobytkem a veškerým majetkem odešla do sto metrů vzdáleného Rakouska. Poněkud jiný osud čekal majitele domu číslo popisné tři. Pátého prosince 1945 byla v Kapličkách u kostela vyvěšena vyhláška Okresní správní komise v Kaplici a Místní správní komise v Kapličkách, kde pod pořadovým číslem 39 se zabavuje majetek rodiny Hutterů z Hvězdné. Rodina měla sice dostatek času i prostoru, aby odešla do Rakouska i s majetkem a dobytkem, ale otec rodiny, Franz Hutter, narozený 12. února 1911 se ještě nevrátil z války. Manželka se dvěma dětmi marně čekala na svého muže, ale ten již dávno padl u Stalingradu a tak byla nakonec odsunuta v transportu z Kaplice 8. srpna 1946. Osud rodiny Sonnbergerů z čp. 2 tak detailně nevím. Vím jen, že Anna Sonnbergerová s dětmi v odsunových kartách z Kaplice není. Se vší pravděpodobností tedy také bez manžela utekla s veškerým majetkem do Rakouska. Osada již nikdy nebyla dosídlena a po vybudování železné opony byla v padesátých letech 20. století zbořena.