Hřbítek

Německy se tato osada, ležící mezi zaniklými Kapličkami a zaniklou osadou Adámky, jmenovala Hundsruck a vznikla až v roce 1789. Založil jí vyšebrodský klášter pro své lesní dělníky. Před druhou světovou válkou měla pět chalup a 36 německých obyvatel. Záměrně jsem napsal, že měla pět chalup, protože statky to rozhodně nebyly. Vždyť měly pouze od tří do sedmi hektarů, většinou pronajaté zemědělsky chudé půdy. Mezi padlými německými vojáky ve druhé světové válce jsem našel dva. Ten první, Johann Köberl padl 22. listopadu 1941 a bylo mu dvacet let. Druhý padlý z osady Hřbítek padl „na východní frontě“ 7. srpna 1942 a bylo mu 33 let. Nacisty z osady Hřbítek byli zcela určitě Josef Kappl a Johann Köberl, o čemž svědčí zápis o konfiskaci majetku dle zákona 12/45 z 19. listopadu 1945. Mezi odsunutými jsem nenašel žádného z domu číslo popisné čtyři, který patřil Gottfriedovi a Anně Woisetschlägerovým. S největší pravděpodobností utekla celá rodina přes blízké rakouské hranice ještě před odsunem s veškerým majetkem. Z Hřbítku bylo odsunuto celkem 27 obyvatel, jeden padl a jeden se vrátil ze zajetí v Sovětském svazu až v roce 1948 a byl dodatečně odsunut za svou rodinou. Osada po odsunu Němců již nebyla osídlena a zcela zanikla při vytváření hraničního a zakázaného pásma.