Osada byla na jih od Studánek a Petřejova při soumarské stezce od Dunaje a ještě více na jih byl Radvanov. Ze jména osady poznáváme, že osada vznikla vypálením paseky a zakladatelem osady byl Boršík. V urbáři vyšebrodského kláštera z roku 1530 měl Boršíkov šest domů a patřil pod rychtu Vyšší Brod. Později však z neznámého důvodu přešel pod panství Krumlov a jeho počet domů se snížil na tři. Osada Boršíkov patřila farou pod Vyšší Brod. Na počátku 20. století měl Boršíkov tři domy, 29 obyvatel a patřil pod obec Studánky. V roce 1930 je zde uváděn počet obyvatel 31. Po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce již nebyl Boršíkov dosídlen a po vytvoření komunistické „železné opony“ byly domy zbořeny.