Kamenná je poprvé připomínána jako majetek pánů z Rožmberka. Osada byla v těsné blízkosti státní hranice s Rakouskem mezi osadami Bystrá a Čížkrajíce pod Chobolkou. V roce 1500 ještě udělují Rožmberkové obyvatelům Kamenné právo odúmrtí, ale potom přešla Kamenná do majetku cisterciáckého kláštera Vyšší Brod. Urbář kláštera z roku 1530 uvádí, že Kamenná měla pět statků a patřila pod rychtu Studánky. Tereziánský katastr z roku 1757 uvádí v Kamenné čtyři domy, žádná robotní povinnost zde není uvedena. Kamenná v roce 1757 patřila pod vyšebrodské klášterní panství. Schaller uvádí, že v roce 1789 tam bylo šest statků. Na počátku 20, století je v Kamenné uváděno devět domů, 58 obyvatel a osada patřila pod obec Studánky. Stejné údaje jsou i u roku 1930. Při vytváření „železné opony“ byly domy zbořeny.