Frantoly

Název osady dle zápisů kláštera Vyšší Brod vznikl z „Tal unserer lieben Frau,“ tedy česky - ku cti Matky Boží. V klášterním zápise je doslovně uvedeno villa Freunthal. V urbáři z roku 1530 jsou Frantoly uváděny jako součást rychty Kapličky a měly sedm osedlých, tedy sedm domů. Ves ležela na jižním svahu při česko-rakouské zemské hranici. V polovině 19. století měla osada Frantoly 13 domů a 129 obyvatel. Při posledním sčítání před odsunem Němců měla osada 12 domů ale jen 82 obyvatel. Po odsunu Němců v roce 1946 byla sice z části znovu osídlena, ale po vzniku hraničního pásma při „železné oponě“ byli všichni obyvatelé vystěhováni a osada zbořena. V květnu 2002 více než šedesát rodáků přijelo na znovu vysvěcení velkého kamenného kříže, který zde stojí nepřetržitě od roku 1892, tedy sto deset let. Nyní byl nejen znovu připevněn horní kamenný díl kříže a Kristus přetřen stříbřenkou, ale i odstraněn nálet křovin za poslední půlstoletí. Kříž znovu vysvětil páter Justýn z kláštera za zvuků šumavské hymny. Setkání zorganizovala paní Tuscherová. Jejich rod měl dům číslo popisné pět nejméně od konce třicetileté války. V jejich projevech nebylo jediné slovo proti naší republice. Bylo to setkání starých lidí, kteří vzpomínali s láskou na své rodiště a mládí.