Hodoň

Osada ležela u Mnichovického potoka mezi osadami Krásná Pole a Mnichovice. V urbáři kláštera Vyšší Brod z roku 1530 je uvedeno, že zde bylo již sedm osedlých, tedy sedm statků a patřila pod rychtu Kapličky. V polovině 19. století zde bylo 13 domů a 136 obyvatel. Největší statek byl mlýn v horní části osady. Osada patřila od poloviny 19. století pod obec Mnichovice. Do roku 1930 se počet domů zvýšil na osmnáct, ale počet obyvatel se nezvětšil. Na Hodoni bydlelo několik uhlířů, kteří na nedalekém Uhlířském vrchu pálili dřevěné uhlí pro klášter. Po odsunu Němců byla větší část osady znovu osídlena, ale při vzniku komunistické železné opony byli obyvatelé nuceně vystěhováni a domy zbořeny.